Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Je woning energiezuinig renoveren? Je hebt recht op deze premies! | Albert
NL  

Je woning energiezuinig renoveren? Je hebt recht op deze premies!

Van plan om je woning te renoveren? De Vlaamse overheid wil nieuwe eigenaars motiveren om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Hiervoor werden eerder al het renteloos renovatiekrediet, maar nu ook de ‘Mijn Verbouwlening’ in het leven geroepen. We vertellen je alvast graag wat dit inhoudt! 

 

 

RENTELOOS RENOVATIEKREDIET

Om eigenaars een duwtje in de rug te geven om hun woning te renoveren volgens de laatste EPB-eisen, werd het renteloos renovatiekrediet in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een niet-energiezuinige woning of appartement aankloppen bij hun financiële instelling voor een renovatiekrediet tot 60.000 euro. De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar. 

Wanneer kan je beroep doen op een renteloos renovatiekrediet? 

De lening moet aangewend worden voor de financiering van de energetische renovatie, sloop en heropbouw van de aangekochte woning of het appartement. De woning moet bovendien in volle eigendom worden verworven, in Vlaanderen gelegen zijn en hoofdzakelijk bestemd zijn voor privédoeleinden. Om in aanmerking te komen voor het renovatiekrediet, moet er eveneens en altijd een hypothecair hoofd krediet zijn afgesloten.

Om aan te tonen dat de aangekochte woning niet-energiezuinig is, moet je een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen afleveren dat opgemaakt werd na 2019 en waaruit blijkt dat het om een woning gaat met label E of F, of om een appartement met label D, E of F. Het maximumbedrag van de renteloze lening hangt van af van het energielabel dat je wenst te bereiken en hierbij is er een verschil tussen wie aankoopt in 2021-2022 en wie aankoopt in 2023:

Aankoop in 2021 of 2022

met EPC-label vóór renovatie

Renovatiekrediet

Maximaal ontleningsbedrag

bij de kredietgever

Te bewijzen EPC-label

na renovatie

(binnen de 5 jaar)

Rentesubsidie

van de Vlaamse overheid

Woning

met EPC-label E of F

30.000 euro

Minimaal EPC-label C

100%

45.000 euro

Minimaal EPC-label B

100%

60.000 euro

EPC-label A

100%

Appartement

met EPC-label D, E of F

30.000 euro

Minimaal EPC-label B

100%

45.000 euro

EPC-label A

100%

 

Aankoop vanaf 2023

met EPC-label vóór renovatie (woning of appartement) met label E of F

Maximaal ontleningsbedrag

bij de kredietgever

Te bewijzen EPC-label

na renovatie

(binnen de 5 jaar)

Woning

 

 

 

20.000 euro

Minimaal EPC-label D

30.000 euro

Minimaal EPC-label C

45.000 euro

Minimaal EPC-label B

60.000 euro

EPC-label A

Appartement

 

 

 

10.000 euro

Minimaal EPC-label D

20.000 euro

Minimaal EPC-label C

30.000 euro

Minimaal EPC-label B

45.000 euro

EPC-label A

 

Voorwaarden van het renteloos renovatiekrediet: 

1. De woning of het appartement moet binnen een termijn van uiterlijk 5 jaar na de aankoop verbouwd zijn. De termijn van vijf jaar gaat pas in vanaf het moment dat de akte werd ondertekend. Na de uitvoering van de werken moet je een up-to-date EPC-attest kunnen voorleggen. Opgelet, want als de woning niet aan de eisen voldoet na de opgelegde termijn, riskeer je naast een terugvordering van (een deel van) het rentevoordeel ook een administratieve boete. De boete varieert van 300 euro tot 1.200 euro afhankelijk van het geleende bedrag.

2. De renovatielening is niet enkel bestemd voor wie 'klassiek' een woning aankoopt, maar ook voor wie bijvoorbeeld een pand verworven heeft door het uitkopen van de medekredietnemer (vb. een ex-partner) in het geval van een echtscheiding. Het kan ook voorkomen dat iemand zijn woning schenkt aan zijn drie kinderen en dat één van de kinderen een hypothecair krediet afsluit om de anderen uit te kopen om zo zelf over de volledige eigendom te beschikken. Hetzelfde gaat op voor erfenissen waarbij een krediet werd afgesloten om uit een onverdeeldheid te komen.

3. Het is niet vereist dat de woning of het appartement als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt. Een tweede verblijf aan de kust bijvoorbeeld komt dus ook in aanmerking. Gemengde gebouwen komen enkel in aanmerking indien de oppervlakte die voor privédoeleinden wordt gebruikt, minimum 50 procent van de gebruikte vloeroppervlakte bedraagt. Commerciële panden of studentenflats worden uitgesloten van deze gunstregeling.

 

MIJN VERBOUWLENING

De Vlaamse regering zette eveneens het licht op groen voor de 'Mijn VerbouwLening'. Mensen met een gelimiteerd inkomen kunnen tot 60.000 euro krediet krijgen met een korting van 3% op de rentevoet. Door de huidige rente betekent dat dit dat ze vandaag nog renteloos kunnen lenen. De lening aanvragen kan vanaf 1 september 2022. 

Waarvoor kan de Mijn VerbouwLening aangevraagd worden?

De Mijn VerbouwLening kan worden aangevraagd voor de volgende werken:

 • Dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Buitenmuur renovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Renovatie van buitenschrijnwerk (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 • Elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
 • (Hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor de laagste inkomensgroep, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)
 • Investeringen waarvoor een premie wordt gegeven door Fluvius.
 • Zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur, incl. BTW)

Kan men meer lenen dan 60.000 euro via de Mijn VerbouwLening?

Nee. Er geldt een absoluut maximum van 60.000 euro voor de lening. Het minimum is 1.250 euro. Het geleende bedrag moet worden terugbetaald over een termijn van maximaal 25 jaar. De lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Komt ze daarboven, dan is er een korting van 3%. Kanttekening: stijgt de rente boven de 3%, is het niet meer zo “renteloos”.

Kan iedereen beroep doen op de Mijn VerbouwLening?

De Mijn VerbouwLening geldt voor de verbouwing van woningen in het Vlaamse Gewest die minstens 15 jaar oud zijn tenzij het gaat om investeringen in een zonneboiler, (hybride) warmtepomp, of zonnepanelen. In dat geval volstaat het dat de woning of het gebouw voor aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet voor 2014.

Wie heeft er recht op deze lening? 

 • Alleenstaanden met een inkomen tot 46.170 euro.
 • Alleenstaanden met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste en een inkomen tot 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.

Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat je de Mijn VerbouwLening aanvraagt.

De lening geldt niet voor wil al een renteloos renovatiekrediet heeft afgesloten. 

De lening kan worden aangevraagd via het energiehuis van de gemeente. Voor eenzelfde onroerend goed kan er slechts één lening lopen.

Wat met het renoveren van een verhuur woning? 

Voor mensen die hun woning verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor zijn de inkomensgrenzen niet van toepassing. 

Voor mensen die hun woning via de klassieke weg verhuren, zijn evenmin inkomensgrenzen van toepassing, maar de ontvangen huurprijs mag niet boven 900 euro liggen. In de centrumsteden is dat 1.000 euro.

Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient de kredietnemer-verhuurder gedurende 9 jaar een maandelijkse korting te geven op de huurprijs. De korting bedraagt 20 euro (bij een lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij een lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij een lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij een lening tot 60.000 euro).

Wat met het renoveren van een woning verworven via erfenis of schenking?

Mensen die hun woning via erfenis of schenking verwerven, komen eveneens in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening. Hun inkomen moet dan wel tot de laagste of middelste inkomensgroep behoren.

Wat met het renoveren van een appartementsgebouw?

Een Vereniging van Mede-Eigenaars kan ook een beroep doen op een Mijn VerbouwLening met een maximum van 60.000 euro voor het gebouw plus  25.000 euro per appartement.


Hoewel de leningsaanvragen pas vanaf 1 september 2022 ingediend kunnen worden, tellen de facturen vanaf 1 juli 2022 mee. 


 

Heb je nog vragen over bovenstaande zaken of je zit met algemene vastgoedvragen? 

Vind onze vastgoedexpert van Albert bij jou in de buurt en neem vrijblijvend contact op! Wij helpen jou graag verder.

 

 

 

© 2023 Albert , Ontwikkeld door WEB Vlaanderen. Privacybeleid | Disclaimer | Cookiepolicy